PLC ال اس

کارت دما ال اس

اندازه گیری دما در صنعت با استفاده از سنسور دما و یک نمایشگر یا ترانیسمیتر انجام میگردد، سنسورهای دما به دو نوع PT100 ( مقاومتی ) و ترموکوپل ( K, J, T, R ) تقسیم می گرددند.

در پروسه های صنعتی که به عنوان کنترل کننده مرکزی انتخاب شود، با توجه به حساسیت و نیاز به دقت کنترل بالا از کارت های ورودی دما استفاده میگردد که با توجه به نوع سنسور این کارت ها متفاوت می باشد.

در زیر به بررسی کارت دما ال اس می پردازیم :

کارت ورودی دما مدل XBF-RD04A مخصوص ال اس مدل می باشد، این کارت دارای 4 کانال ورودی جهت اتصال سنسور PT100 یا JPT100 ( سه سیمه ) می باشد، رزولوشن آن 0.1 درجه سانتیگراد می باشد که قادر است دما را بر اساس واحدهای سانتیگراد یا فارنهایت محاسبه کند و یا بصورت مقیاس در اختیار برنامه نویس قرار دهد .

کارت ورودی دما مدل XBF-TC04S مخصوص  ال اس مدل می باشد، این کارت دارای 4 کانال ورودی جهت اتصال سنسور ترموکوپل ( K, J, R, T ) می باشد، رزولوشن آن 0.1 درجه سانتیگراد می باشد که قادر است دما را بر اساس واحدهای سانتیگراد یا فارنهایت محاسبه کند و یا بصورت مقیاس در اختیار برنامه نویس قرار دهد .