PLC ال اس

کارت خروجی آنالوگ PLC ال اس جهت تولید مقدار آنالوگ برای کنترل پیوسته از جمله کنترل اکچویتر ها ، کنترل دما ، کنترل دور اینوتر و … در مدل های مختلف با رزولوشن های متفاوت :

کارت خروجی آنالوگ مدل XBF-DC04A مخصوص PLC ال اس مدل XEC می باشد، این کارت دارای 4 خروجی آنالوگ جریانی است و رزولوشن آن 12 بیت می باشد که قادر است بازه آنالوگ را به 4000 قسمت تقسیم کند. محدوده خروجی این کارت  20-0 میلی آمپر و  20-4 میلی آمپر می باشد.

کارت خروجی آنالوگ مدل XBF-DV04A مخصوص پی ال سی LS مدل XEC می باشد، این کارت دارای 4 خروجی آنالوگ ولتاژی است و رزولوشن آن 12 بیت می باشد که قادر است بازه آنالوگ را به 4000 قسمت تقسیم کند. محدوده خروجی این کارت  10-0 ولت می باشد.

کارت خروجی آنالوگ مدل XBF-DC04C مخصوص LS PLC  مدل XEC می باشد، این کارت دارای 4 خروجی آنالوگ جریانی است و رزولوشن آن 14 بیت می باشد که قادر است بازه آنالوگ را به 16000 قسمت تقسیم کند. محدوده خروجی این کارت  20-0 میلی آمپر و  20-4 میلی آمپر می باشد.

کارت خروجی آنالوگ مدل XBF-DV04C مخصوص PLC ال اس مدل XEC می باشد، این کارت دارای 4 خروجی آنالوگ ولتاژی است و رزولوشن آن 14 بیت میی باشد که قادر است بازه آنالوگ را به 16000 قسمت تقسیم کند. محدوده خروجی این کارت  10-0 ولت می باشد.

همگی کارت های آنالوگ فوق قابلیت اتصال به همه انواع PLC سری XEC را دارا می باشند.

No tags for this post.