PanCake SL410

‌هاي Low Profile  داراي مقطع دايره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم مي‌باشد و مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرند، در این نوع از ها نيرو مي‌بايد بصورت عمودي به مرکز اين اعمال گردد.

‌هاي Low Profile شرکت SEWHA با مدل‌هاي SL400 و SL410 داراي ظرفيت‌هاي 1تن الي 100 تن و با جنس استيل و يا استينلس استيل مي‌باشند. اين ‌ها داراي IP67 مي باشند (مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد).

در اين مدل ‌ها صفحه‌اي بر روي گودال استرين‌گيج‌ها جوش داده شده که اين امر باعث افزايش استحکام آن مي‌شود.

از اين مدل ‌ها براي باسکول‌ها، توزين مخازن، دستگاه‌هاي پرس و دستگاه‌هاي تست کشش استفاده مي‌شود.

های کششی و فشاری SL410 ضد انفجار  می باشد.

ظرفیت های SL410 و LL410 ساخت سوها :

SL410 با ظرفیت 1 تن

SL410 با ظرفیت 2 تن

SL410 با ظرفیت 3 تن

SL410 با ظرفیت 5 تن

SL410 با ظرفیت 10 تن

SL410 با ظرفیت 20 تن

SL410 با ظرفیت 30 تن

SL410 با ظرفیت 50 تن

SL410 با ظرفیت 100 تن

SL410 با ظرفیت 200 تن

کلمات کلیدی: ,