مانیتورینگ صنعتی ماشین آلات و خطوط تولید

گروه مهندسی مپسا با بکارگیری علم روز در جهت به روز رسانی ماشین آلات و خطوط تولید صنعتی آماده ارائه راه کارهای جامع می باشد.

از جمله فعالیت های این شرکت مانیتورینگ ماشین آلات وخطوط تولید می باشد که با هدف سرعت بخشی به پروسه تولید و کاهش خطای انسانی انجام می پذیرد ، یکی از مهمترین مزایای سیستم مانیتورینگ کاهش حجم تابلو کنترلی به دلیل حذف کلید و شاسی و چراغ های مکانیکی می باشد. همچنین نمایش اعداد و پارمترهای مختلف اندازه گیری بصورت نا محدود و با گرافیک دلخواه امکان پذیر می باشد که در این شرایط نیز دیگر تجهیزات اندازه گیری هم حذف می شود.

مزایای مانیتورینگ صنعتی:

کاربری ساده برای اپراتور با سطوح مختلف.

نمایش گرافیکی وضعیت عملکرد دستگاه و موقعیت المان ها.

تعریف سطوح مختلف دسترسی برای مشاهده و تغییر پارامترها توسط مسئول مرتبط .

نمایش گزارشات عملکرد دستگاه و ثبت گزارشات .

نمایش ليست خطاها و ثبت وقایع .

نمایش مقادیر عدد و امکان تغییر مقادیر .

 قابلیت فارسی نویسی و نمایش چند زبانه.

No tags for this post.