لودسل فشاری SB920

Tank Weght

SB920

لودسل SBW

Tank Weight

SBW

لودسل فشاری SB910

Truck Weight

SB910

 

SEWHA :

یکی مهمترین ويژگی های SEWHA کیفیت ساخت آن می باشد، با توجه به تست های بعمل آمده و نظریات کاربران،  SEWHA در مقایسه با دیگر برند های سازنده دارای طول عمر بیشتری از نظر حفظ مشخصات فنی نظیر خطی بودن می باشد، این ها با توجه به محل و کارخانه مورد استفاده با دو جنس استیل و استنلس استیل عرضه می شوند.

ها با توجه به نوع سیستم توزین متفاوت می باشند ، ها به طور کلی به دو دسته فشاری و کششی تقیسم می شوند، درحالت فشاری نیرو به طرف تکیه گاه وارد می شود و در حالت کششی نیرو در خلاف جهت تکیه گاه اعمال می گردد.

 

SEWHA با انواع مختلف برای نصب در سیستم های توزین متفاوت به شرح زیر می باشند:

فشاریMiniature با مقطع دایره و ابعاد کوچک برای سیستم های توزین خاص و دستگاه تست مدل .

فشاری Canister استوانه ای مناسب برای توزین سیلوها و ها ی جاده ای و ریلی مدل SC520 .

Tension Meter مناسب برای توزین جرثقیل ها مدل ST800 .

فشاری Truck Scale جهت های جاده ای با صفحات نگهدارنده مدل SBW .

فشاری تک پایه Single Point مناسب باسکولت با صفحه کوچک ودستگاه پرکن مدل .

خمشی Shear Beam مناسب ، هاپرها، کانوایر و باسکولت با صفحه بزرگ مدل .

/فشاری S-Type مناسب و هاپرها بصورت کششی، دستگاه تست و جرثقیل مدل .

فشاری Low Profile مناسب و سیلوها، دستگاه تست و دستگاه پرس مدل .

 

پارامتر های مهم جهت انتخاب مناسب سوها عبارت است از:

1) دمای کاری سوها  برای اکثر مدل ها در دو بازه تعریف می گردد.

بازه دمایی که در آن خطای ناشی از تغییرات دمایی جبران سازی شده است و بین 10- تا 40 درجه سانتیگراد می باشد.

بازه دمایی که در آن خطای ناشی از تغییرات دمایی جبران سازی نشده است و بین 30- تا 80 درجه سانتیگراد می باشد.

2) خطای سوها با توجه به خطا های استاندارد تعریف شده برای متفاوت می باشد، این خطا ها عبارت اند از :

تکرار پذیری : این خطا با بارگزاری بار مشابه بصورت پی در پی اندازه گیری می شود.

خزش : این خطا با بارگزاری بار ثابت در مدت زمان استاندارد 30 دقیقه اندازه گیری می شود.

خطای مرکب : این خطا حاصل ترکیب کلیه خطا های می باشد.