لودسل فشاری SB920

Tank Weght

SB920

لودسل SBW

Tank Weight

SBW

لودسل فشاری SB910

Truck Weight

SB910

 

SEWHA :

یکی مهمترین ويژگی های SEWHA کیفیت ساخت آن می باشد، با توجه به تست های بعمل آمده و نظریات کاربران،  SEWHA در مقایسه با دیگر برند های سازنده دارای طول عمر بیشتری از نظر حفظ مشخصات فنی نظیر خطی بودن می باشد، این ها با توجه به محل و کارخانه مورد استفاده با دو جنس استیل و استنلس استیل عرضه می شوند.

ها با توجه به نوع سیستم توزین متفاوت می باشند ، ها به طور کلی به دو دسته فشاری و کششی تقیسم می شوند، درحالت فشاری نیرو به طرف تکیه گاه وارد می شود و در حالت کششی نیرو در خلاف جهت تکیه گاه اعمال می گردد.

 

SEWHA با انواع مختلف برای نصب در سیستم های توزین متفاوت به شرح زیر می باشند:

فشاریMiniature با مقطع دایره و ابعاد کوچک برای سیستم های توزین خاص و دستگاه تست مدل .

فشاری Canister استوانه ای مناسب برای توزین سیلوها و ها ی جاده ای و ریلی مدل SC520 .

کششی Tension Meter مناسب برای توزین جرثقیل ها مدل ST800 .

فشاری Truck Scale جهت های جاده ای با صفحات نگهدارنده مدل SBW .

فشاری تک پایه Single Point مناسب باسکولت با صفحه کوچک ودستگاه پرکن مدل .

خمشی Shear Beam مناسب ، هاپرها، کانوایر و باسکولت با صفحه بزرگ مدل .

کششی/فشاری S-Type مناسب و هاپرها بصورت کششی، دستگاه تست و جرثقیل مدل .

فشاری Low Profile مناسب و سیلوها، دستگاه تست و دستگاه پرس مدل .

 

پارامتر های مهم جهت انتخاب مناسب سوها عبارت است از:

1) دمای کاری سوها  برای اکثر مدل ها در دو بازه تعریف می گردد.

بازه دمایی که در آن خطای ناشی از تغییرات دمایی جبران سازی شده است و بین 10- تا 40 درجه سانتیگراد می باشد.

بازه دمایی که در آن خطای ناشی از تغییرات دمایی جبران سازی نشده است و بین 30- تا 80 درجه سانتیگراد می باشد.

2) خطای لودسل سوها با توجه به خطا های استاندارد تعریف شده برای لودسل متفاوت می باشد، این خطا ها عبارت اند از :

تکرار پذیری : این خطا با بارگزاری بار مشابه بصورت پی در پی اندازه گیری می شود.

خزش : این خطا با بارگزاری بار ثابت در مدت زمان استاندارد 30 دقیقه اندازه گیری می شود.

خطای مرکب : این خطا حاصل ترکیب کلیه خطا های لودسل می باشد.

شرکت مپسا به عنوان نمایندگی سوها آماده ارائه مشاوره در زمینه انتخاب مناسبترین لودسل برای انواع سیستم توزین صنعتی می باشد .