S-Type مدل

S-Type مي‌تواند در هر دو حالت فشاري و کششي مورد استفاده قرار گيرند، شيوه قرار گرفتنن بگونه‌اي است که نيروي اعمالي به صورت عمودي از مرکز لودسل عبور نمايد. براي اطمينان از اين قضيه از بلبرينگ‌هاي ميله‌دار استفاده مي‌‌شود.

S-Type شرکت SEWHA با مدل‌هاي وLS330 داراي ظرفيت‌هاي 5کيلوگرم الي 10 تن و با جنس استيل و يا استينلس استيل مي‌باشند. اين لودسل‌ها داراي IP66 مي باشند (مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد)، خطای مرکب SS300برابر 0.03 درصد ماکزیمم بار اعمالی می باشد .

از S-Type  مدل SS 300 جهت توزين مخازن و هاپرها بصورت آويز ، دستگاه‌هاي تست کشش ،  توزین جرثقیل و … استفاده مي‌شود.

نیروی اعمالی به لودسل از طریق روزنه های موجود در دو انتهای لودسل به آن اعمال می شود بدین گونه که یک انتها به تکیه گاه متصل شده و به انتهای دیگر این لودسل نیرو اعمال می شود.

نکات کليدي جهت نصب مخازن با S-TYPE

O در سیستم های توزین آویز که از سه یا چهار استفاده می شود، چیدمان لودسل‌ها بايد بگونه ای باشد که روي هر کدام نيروي مساوي اعمال شود.

O در صورت تاب خوردن مخزن پايه‌هايي براي محدود کردن حرکت در کنار سازه بايد اضافه گردد.

O بالا و پايين لودسل S-TYPE می‌بايد توسط ميله‌اي مستقل که در توزين دخالت نداشته باشد متصل شود تا در صورت شکسته شدن لودسل از سقوط مخزن به پايين جلوگيری شود.

O بلبرينگ‌های ميله‌دار بالا و پايين را با زاويه 90 درجه نسبت به هم طبق شکل  بالا متصل نماييد اين کار باعث کاهش تاب خوردن مي‌شود.

 

مدل و ظرفیت های موجود ساخت SEWHA  به تفکیک جنس به شرح زیر می باشد:

جنس استیل با روکش نیکل

SS 300-5Kg ظرفیت 5 کیلوگرم ، سایز پیچ M6

SS 300-20Kg ظرفیت 20 کیلوگرم ، سایز پیچ M6

SS 300-30Kg ظرفیت 30 کیلوگرم ، سایز پیچ M6

SS 300-50Kg ظرفیت 50 کیلوگرم ، سایز پیچ M12

SS 300-100Kg ظرفیت 100 کیلوگرم ، سایز پیچ M12

-200Kg ظرفیت 200 کیلوگرم ، سایز پیچ M12

SS 300-300Kg ظرفیت 300 کیلوگرم ، سایز پیچ M12

-500Kg ظرفیت 500 کیلوگرم ، سایز پیچ M12

-1000Kg ظرفیت 1 تن ، سایز پیچ M18

-2000Kg ظرفیت 2 تن ، سایز پیچ M18

SS 300-3000Kg ظرفیت 3 تن ، سایز پیچ M20

-5000Kg ظرفیت 5 تن ، سایز پیچ M24

SS 300-10000Kg ظرفیت 10 تن ، سایز پیچ M30