( Miniature loadcell )

( ) داراي مقطع دايره شکل بصورت استوانه با ارتفاع کم و ابعاد بسيار کوچک مي‌باشد.

های مینیاتور بصورت فشاري يا کششي مي‌باشند و نحوه اعمال نیرو به مانند دیگر های دیسکی به صورت عمودی به محل برآمده واقع در مرکز می باشد.

 

مدل های مختلف شرکت SEWHA به شرح زیر می باشد :

1) داراي ظرفيت‌هاي 50 کيلوگرم الي 20 تن، این مدل لودسلهای مینیاتور معمولا بصورت فشاري نصب می گردد.

قطر معمولا برای ظرفیت های مختلف بین 6 الی 12 سانتیمتر می باشد .

2) SM601 داراي ظرفيت‌هاي 1 کيلو گرم الي 2 تن، این مدل معمولا بصورت فشاري نصب می گردد.

قطر SM601 برای کلیه ظرفیت ها 2 سانتیمتر می باشد.

از این رو این مدل برای کاربردهایی که فضایی کمی برای نصب وجود دارد مناسب می باشد .

3) SM602 داراي ظرفيت‌هاي 1 کيلو گرم الي 2 تن، این مدل لودسلهای مینیاتور معمولا بصورت فشاري نصب می گردد.

قطر SM602 برای کلیه ظرفیت ها 3.5 سانتیمتر می باشد.

از این رو این مدل مینیاتوری هم برای کاربردهایی که فضایی کمی برای نصب وجود دارد مناسب می باشد .

4) SM603 داراي ظرفيت‌هاي 50 کيلوگرم الي 2تن، این مدل معمولا بصورت کششي نصب می گردد.

قطر SM603 برای کلیه ظرفیت ها 5سانتیمتر می باشد.

از این رو این مدل های مینیاتور هم برای کاربردهای کششی که فضایی کمی برای نصب وجود دارد مناسب می باشد .

های مینیاتوری SEWHA داراي IP66 و IP67 مي‌باشند (مي‌تواند تحت پاشش پرفشار آب قرار گيرد).

از های مینیاتور براي توزين مخازن ، دستگاه‌هاي پرس ، دستگاه های تست و توزين های خاص استفاده مي‌شود.

 

 

لودسل مینیاتور

 

دانلود کاتالوگ لودسل مینیاتور

 

 

 ظرفیت های موجود و SM600E عبارت است از :

-50Kg با ظرفیت 50 کیلو گرم .

-100Kg با ظرفیت 100 کیلو گرم .

-500Kg با ظرفیت 500 کیلو گرم .

-1t با ظرفیت 1 تن .

-2t با ظرفیت 2 تن .

-5t با ظرفیت 5 تن .

-10t با ظرفیت 10 تن .

-20t با ظرفیت 20 تن .

جهت دریافت مشاوره برای خرید مناسب ترین برای سیستم خود با کارشناسان شرکت مپسا در ارتباط باشید.

  MINIATURE SEWHA